Who's the Man (spelletje)

Bedoeling: Omschrijven, uitbeelden en raden van bekende 'personen'
Aantal deelnemers: 4 - 20, verdeeld in 2 (zoveel mogelijk) even grote ploegen. De ploeg met de oudste deelnemer is ploeg 1 en de andere is ploeg 2
Leeftijdsgrens 7 - 85 jaar
Funfactor: **** ( 4 van 5)
Benodigdheden Pen, papier en lege doos.
Voorbereiding: Afhankelijk van de groepsgrootte schrijft elke deelnemer  1, 2 of 3 personen op 1, 2 of 3 briefjes. Deze personen moeten bij iedereen bekend zijn en hoeven niet echt te bestaan (Sinterklaas, Donald Duck, God e.d.) De vuistregel is dat er ongeveer 18 - 22 briefjes met namen moeten zijn. Deze briefjes worden dubbelgevouwen en gaan in de doos.

De eerste ronde (tijdsduur per deelnemer maximaal 1 minuut):

De eerste deelnemer van ploeg 1 (de volgorde van de deelnemers is niet van belang, dit kan bijvoorbeeld op leeftijd of alfabetisch) pakt uit de doos een briefje en vouwt het, alleen zichtbaar voor hemzelf, open en ziet welke persoon hierop genoteerd staat. Nu probeert de deelnemer deze persoon te omschrijven en moet zijn eigen ploeg deze persoon raden. Bij deze omschrijving mag hij echter geen delen van de naam, vertalingen en/of woorden met hoofdletters gebruiken. Op het moment dat hij dit toch doet en de andere ploeg maakt hem hierop attent is hij af, legt het briefje terug in de doos en is de andere ploeg aan de beurt. Als de persoon echter wordt geraden door zijn ploeg dan legt hij het briefje bij zijn ploeg en pakt hij een nieuw briefje uit de doos. De tijdsduur van deze ronde is per deelnemer maximaal 1 minuut (uiteraard korter als hij 'af' is of als er geen briefjes meer over zijn). Na deze tijdsduur is de volgende ploeg aan de beurt met dezelfde spelregels. Dit gaat door tot alle personen zijn geraden en er dus geen briefjes meer in de doos aanwezig zijn. Aan het eind van deze ronde wordt van beide ploegen het aantal briefjes geteld en worden de punten genoteerd. Hierna gaan alle briefjes weer terug in de doos.

De tweede ronde (tijdsduur per deelnemer maximaal 1 minuut):

Dezelfde spelregels als de eerste ronde, maar nu moet de persoon met één woord worden omschreven.

De derde ronde (tijdsduur per deelnemer maximaal 1 minuut):

Dezelfde spelregels als de eerste ronde, maar nu moet de persoon uitgebeeld (zonder geluid) worden.

Uiteindelijk heeft de ploeg met de meeste punten gewonnen.

Voorbeeld:
Persoon  = Sinterklaas
Fout in ronde 1: man uit Spanje (hoofdletter), Santa (vertaling), Klaas en Piet (hoofdletters en delen van naam)
Fout in ronde 2: gulle man (2 woorden), Spanje (hoofdletter)

NB: Hoewel er steeds in de mannelijke vorm wordt gesproken is dit spel uiteraard ook geschikt voor vrouwelijke mensen.